+48 (52) 318 94 07 lub +48 (52) 569 91 50

handel@fatpol.pl

ul. Powstania Wielkopolskiego 1, 88-320 Strzelno

NOWE TULEJE ZACISKOWE

Do automatów jedno i wielowrzecionowych

DOBIERZ TYP TULEI

wg automatu tokarskiego
dotacje UE

Dotacje UE

LIDERZY EKSPORTU – ekspansja członków Bydgoskiego Klastra Przemysłowego na rynki międzynarodowe

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.5. Opracowanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MŚP, Poddziałania 1.5.2 Wsparcie procesu umiędzynaradawiania przedsiębiorstw.

W ramach projektu realizowane będą działania mające na celu internacjonalizację Członków Bydgoskiego Klastra Przemysłowego. Umiędzynarodowienie odbywać się będzie poprzez udział w targach o charakterze międzynarodowym zarówno w charakterze wystawców jak i zwiedzających. Zaplanowane w projekcie wydarzenia związane z targami realizowane będą w ramach działań grupowych oraz indywidualnych. Międzynarodowe imprezy targowe, w których zaplanowano udział, to najważniejsze imprezy branżowe odbywające się w Polsce oraz całej Europie. Przygotowane i wydrukowane będą również przez Członków BKP materiały promocyjne w kilku wersjach językowych, które są niezbędne do prowadzenia działań związanych z internacjonalizacją i rozszerzaniem obecności na rynkach międzynarodowych. W projekcie weźmie udział 13 przedsiębiorstw z sektora MŚP.

Okres realizacji projektu: 1.01.2016-31.12.2019.

Wartość projektu: 6 205 686,25 zł, w tym dofinansowanie z UE (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) wynosi 4 385 954,39 zł.

 

 

FUNDUSZE UNIJNE – ZAPYTANIA OFERTOWE 2019

 

ZAKUP OPRZYRZĄDOWANIA TECHNOLOGICZNEGO DO PIECA HARTOWNICZEGO (ogł. z dnia 2019.11.07)

Termin składania ofert 2019.11.15
Zapytanie ofertowe (pdf)Pobierz
ZAŁĄCZNIK 1 – Formularz ofertowyPobierz
ZAŁĄCZNIK 2 – Wykaz dostawPobierz
Termin realizacji zamówienia 2019.11.28

ZAKUP OPROGRAMOWANIA INFORMATYCZNEGO DEDYKOWANEGO DO PRODUKCJI (ogł. z dnia 2019.11.07)

 
Termin składania ofert 2019.11.15
Zapytanie ofertowe (pdf) Pobierz
ZAŁĄCZNIK 1 – Formularz ofertowy Pobierz
ZAŁĄCZNIK 2 – Wykaz dostaw Pobierz
Termin realizacji zamówienia 2019.11.28

Zakup znakowarki laserowej (ogł. z dnia 2019.11.07)

 
Termin składania ofert 2019.11.15
Zapytanie ofertowe (pdf) Pobierz
ZAŁĄCZNIK 1 – Formularz ofertowy Pobierz
ZAŁĄCZNIK 2 – Wykaz dostaw Pobierz
Termin realizacji zamówienia 2019.11.28

 

FUNDUSZE UNIJNE – SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIEŃ 2019

 

11.SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA na wykonanie indywidualnej zabudowy powierzchni wystawienniczej na targi STOM-TOOL 2019 (ogł. z dnia 2019.01.14)

 
Zapraszamy do składania ofert cenowych. Szczegóły znajdziecie Państwo w załączniku
Zapytanie ofertowe z załącznikiem nr 1(pdf) Pobierz
Termin składania ofert 2019.01.21

 

FUNDUSZE UNIJNE – ZAPYTANIA OFERTOWE 2018

 

Zakup pieca hartowniczego z gazoszczelną retortą (ogł. z dnia 2018.12.06)

 
Termin składania ofert 2018.12.14 – Zakończono
Zapytanie ofertowe (pdf) Pobierz
ZAŁĄCZNIK 1 Formularz ofertowy Pobierz
ZAŁĄCZNIK 2 Wykaz dostaw Pobierz
Termin realizacji zamówienia 2019.01.31

 

Targi STOM-TOOL 2018 Kielce – HOTELE(nocleg) – CPV: 55100000-1;55000000-0;55270000-3 (ogł. z dnia 2018.03.02)

 
Termin składania ofert 2018.03.12 – Zakończono
Zapytanie ofertowe (pdf) Pobierz
ZAŁĄCZNIK 1 i 2: Formularz oferty / Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych Pobierz
Ogłoszenie wyników 2018.03.14 (pdf) Pobierz

 

Targi STOM-TOOL 2018 Kielce – Zabudowa stoiska – CPV: 79956000-0;39154000-6 (ogł. z dnia 2018.02.23)

 
UWAGA
Informujemy, że w wyniku błędu nazwy targów w zał. nr 1 Formularz oferty – wzór do zapytania ofertowego na stronie nr 1 dokonano zmiany w zakresie treści:

 

 

 

BYŁO:
NAZWA TARGÓW – WARSAW INDUSTRY WEEK 2017
MIEJSCE OBDYWANIA SIĘ TARGÓW – Warszawa
TERMIN ODBYWANIA SIĘ TARGÓW: 14-16 listopad 2017

WINNO BYĆ:
NAZWA TARGÓW – STOM-TOOL 2018 Międzynarodowe Targi Obróbki Metali, Obrabiarek i Narzędzi
MIEJSCE OBDYWANIA SIĘ TARGÓW – Kielce
TERMIN ODBYWANIA SIĘ TARGÓW: 10-12 kwietnia 2018

Korekta nie ma wpływu na zmianę terminu składania ofert, a pozostałe dokumenty nie ulegają zmianie.
Prosimy o stosowanie edytowalnej wersji załącznika po korekcie z dnia 27.02.2018 r.

Termin składania ofert 2018.03.06 – Zakończono
Zapytanie ofertowe (pdf) Pobierz
KOREKTA(z dnia 27.02.2018) Załącznika 1 i 2 (pdf) Pobierz
KOREKTA(z dnia 27.02.2018) ZAŁĄCZNIK 1 i 2: Szablon oferty (docx) / Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych (docx) Pobierz
ZAŁĄCZNIK 3: Szkice obrazujące minimalny zakres i warunki techniczne zabudowy (pdf) Pobierz
Ogłoszenie wyników 2018.03.09 (pdf) Pobierz

 

FUNDUSZE UNIJNE – SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIEŃ 2018

 

09.SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA na wykonanie indywidualnej zabudowy powierzchni wystawienniczej na targi STOM-TOOL 2018 (ogł. z dnia 2018.02.12)

 
Zapraszamy do składania ofert cenowych. Szczegóły znajdziecie Państwo w załączniku
Zapytanie ofertowe z załącznikiem nr 1(pdf) Pobierz
Termin składania ofert 2018.02.16

 

FUNDUSZE UNIJNE – ZAPYTANIA OFERTOWE 2017

 

4. Targi WARSAW INDUSTRY WEEK 2017 Warszawa – Zabudowa stoiska – CPV: 79956000-0;39154000-6 (ogł. z dnia 2017.08.29)

 
Termin składania ofert 2017.09.11 – Zakończono
Zapytanie ofertowe (pdf) Pobierz
ZAŁĄCZNIK 1: Szablon oferty (docx) Pobierz
ZAŁĄCZNIK 2: Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych (docx) Pobierz
ZAŁĄCZNIK 3: Szkice obrazujące minimalny zakres i warunki techniczne zabudowy (pdf) Pobierz
Ogłoszenie wyników 2017.09.13 (pdf) Pobierz

 

3. Targi TOOLEX 2017 Sosnowec – Zabudowa stoiska – CPV: 79956000-0;39154000-6 (ogł. z dnia 2017.08.29)

 
Termin składania ofert 2017.09.08 – Zakończono
Zapytanie ofertowe (pdf) Pobierz
ZAŁĄCZNIK 1: Szablon oferty (docx) Pobierz
ZAŁĄCZNIK 2: Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych (docx) Pobierz
ZAŁĄCZNIK 3: Szkice obrazujące minimalny zakres i warunki techniczne zabudowy (pdf) Pobierz
Ogłoszenie wyników 2017.09.11 (pdf) Pobierz

 

2. Targi WARSAW INDUSTRY WEEK 2017 Warszawa – Zakup powierzchni – CPV: 79956000-0;70220000-9 (ogł. z dnia 2017.07.10)

 
Termin składania ofert 2017.07.21 – Zakończono
Zapytanie ofertowe (pdf) Pobierz
ZAŁĄCZNIK 1: Szablon oferty (docx) Pobierz
ZAŁĄCZNIK 2: Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych (docx) Pobierz
Ogłoszenie wyników 2017.07.25 (pdf) Pobierz

 

1. Targi TOOLEX 2017 Sosnowiec – Zakup powierzchni – CPV: 79956000-0;70220000-9 (ogł. z dnia 2017.07.10)

 
Termin składania ofert 2017.07.21 – Zakończono
Zapytanie ofertowe (pdf) Pobierz
ZAŁĄCZNIK 1: Szablon oferty (docx) Pobierz
ZAŁĄCZNIK 2: Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych (docx) Pobierz
Ogłoszenie wyników 2017.07.25 (pdf) Pobierz

 

FUNDUSZE UNIJNE – SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIEŃ 2017

 

04.SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA na wykonanie zabudowy powierzchni wystawienniczej na targi WARSAW INDUSTRY WEEK 2017 (ogł. z dnia 2017.08.21)

 
Zapraszamy do składania ofert cenowych. Szczegóły znajdziecie Państwo w załączniku
Zapytanie ofertowe z załącznikiem nr 1(pdf) Pobierz
Termin składania ofert 2017.08.24

03.SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA na wykonanie zabudowy powierzchni wystawienniczej na targi TOOLEX 2017 (ogł. z dnia 2017.08.21)

 
Zapraszamy do składania ofert cenowych. Szczegóły znajdziecie Państwo w załączniku
Zapytanie ofertowe z załącznikiem nr 1(pdf) Pobierz
Termin składania ofert 2017.08.24

02.SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA na zakup powierzchni wystawienniczej wraz z opłatami na targi WARSAW INDUSTRY WEEK 2017 (ogł. z dnia 2017.06.29)

 
Zapraszamy do składania ofert cenowych na zakup usług na WARSAW INDUSTRY WEEK 2017. Szczegóły znajdziecie Państwo w załączniku
Zapytanie ofertowe (pdf) Pobierz
Termin składania ofert 2017.07.03

01.SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA na zakup powierzchni wystawienniczej wraz z opłatami na targi TOOLEX 2017 (ogł. z dnia 2017.06.29)

 
Zapraszamy do składania ofert cenowych na zakup usług na TOOLEX 2017. Szczegóły znajdziecie Państwo w załączniku
Zapytanie ofertowe (pdf) Pobierz
Termin składania ofert 2017.07.03

 

FUNDUSZE UNIJNE – ZAPYTANIA OFERTOWE 2016

3. II Wykonanie projektów materiałów promocyjnych oraz usługi ich tłumaczenia – CPV: 92312210-6, 79530000-8, 79822500-7, 79960000-1, 79822000-2, 79821100-6, 39294100-0 (ogł. z dnia 2016.09.29)

 
Termin składania ofert 2016.10.06 – Zakończono
Zapytanie ofertowe (pdf) Pobierz
ZAŁĄCZNIK 1: Formularz ofertowy (docx) Pobierz
ZAŁĄCZNIK 2: Katalog produktów 2014-2015 (pdf) Pobierz
Ogłoszenie wyników 2016.10.10 (pdf) Pobierz

 

7. Targi WARSAW INDUSTRY WEEK 2016 – Zabudowa stoiska – CPV: 79956000-0 (ogł. z dnia 2016.09.28)

 
Termin składania ofert 2016.10.06 – Zakończono
Zapytanie ofertowe (pdf) Pobierz
ZAŁĄCZNIK 1: Formularz ofertowy (docx) Pobierz
ZAŁĄCZNIK 2: Orientacyjny schemat stoiska (pdf) Pobierz
Ogłoszenie wyników 2016.10.10 (pdf) Pobierz

6. Targi EUROTOOL Kraków 2016 – Noclegi – CPV: 55100000-1 (ogł. z dnia 2016.09.02)

 
Termin składania ofert 2016.09.09 – Zakończono
Zapytanie ofertowe (pdf) Pobierz
ZAŁĄCZNIK 1: Formularz ofertowy (docx) Pobierz
Ważny komunikat z dnia 2016.09.13 (pdf) Pobierz
Ogłoszenie wyników 2016.09.26 (pdf) Pobierz

 

5. Targi WARSAW INDUSTRY WEEK 2016 – Noclegi – CPV: 55100000-1 (ogł. z dnia 2016.09.02)

 
Termin składania ofert 2016.09.09 – Zakończono
Zapytanie ofertowe (pdf) Pobierz
ZAŁĄCZNIK 1: Formularz ofertowy (docx) Pobierz
Ważny komunikat z dnia 2016.09.13 (pdf) Pobierz
Ogłoszenie wyników 2016.09.26 (pdf) Pobierz

 

4. Targi WARSAW INDUSTRY WEEK 2016 – Zakup powierzchni – CPV: 79956000-0, 70220000-9 (ogł. z dnia 2016.08.31)

 
Termin składania ofert 2016.09.08 – Zakończono
Zapytanie ofertowe (pdf) Pobierz
ZAŁĄCZNIK 1: Formularz ofertowy (docx) Pobierz
Ważny komunikat z dnia 2016.09.13 (pdf) Pobierz
Ogłoszenie wyników 2016.09.26 (pdf) Pobierz

 

3. Wykonanie projektów materiałów promocyjnych oraz usługi ich tłumaczenia – CPV: 92312210-6, 79530000-8, 79822500-7, 79960000-1, 79822000-2, 79821100-6, 39294100-0 (ogł. z dnia 2016.08.31)

 
Termin składania ofert 2016.09.08 – Zakończono
Zapytanie ofertowe (pdf) Pobierz
ZAŁĄCZNIK 1: Formularz ofertowy (docx) Pobierz
ZAŁĄCZNIK 2: Katalog produktów 2014-2015 (pdf) Pobierz
Ważny komunikat z dnia 2016.09.13 (pdf) Pobierz
Unieważnienie postępowania 2016.09.26 (pdf) Pobierz

 

2. Targi EUROTOOL 2016 – Zabudowa stoiska – CPV: 79956000-0 (ogł. z dnia 2016.08.19)

 
Termin składania ofert 2016.08.31 – Zakończono
Zapytanie ofertowe (pdf) Pobierz
ZAŁĄCZNIK 1: Formularz ofertowy (docx) Pobierz
ZAŁĄCZNIK 2: Orientacyjny schemat stoiska (pdf) Pobierz
Ogłoszenie wyników 2016.09.02 (pdf) Pobierz

 

1. Targi EUROTOOL 2016 – Zakup powierzchni – CPV: 79956000-0 (ogł. z dnia 2016.04.29)

 
Termin składania ofert 2016.05.06 – Zakończono
Zapytanie ofertowe (pdf) Pobierz
ZAŁĄCZNIK 1: Formularz ofertowy (doc) Pobierz
Ogłoszenie wyników 2016.05.11 (pdf) Pobierz

Producenta oprzyrzadowania technologicznego do obrabiadek CNC i automatów tokarskich

Copyrights by Fatpol.pl