Oprawki do gwintowania z kompensacją osiową

DO GWINTOWANIA
Z KOMPENSACJĄ OSIOWĄ
Kod produktu Sklep ø d
(mm)
ød2
(mm)
ø D
(mm)
L
(mm)
L2
(mm)
Zakres
gwintowania
C
(mm)
T
(mm)
FI20.GW19K.L41Sklep2019385041M3 ÷ M127.57.5
FI20.GW31K.L63Sklep2031557563M6 ÷ M2012.512.5
FI25.GW19K.L41Sklep2519385641M3 ÷ M127.57.5
FI25.GW31K.L63Sklep2531555663M6 ÷ M2012.512.5
FI32.GW19K.L41Sklep3219386141M3 ÷ M127.57.5
FI32.GW31K.L63Sklep3231556163M6 ÷ M2012.512.5
FI32.GW48K.L109Sklep32487961109M14 ÷ M332020
FI40.GW19K.L41Sklep4019387241M3 ÷ M127.57.5
FI40.GW31K.L63Sklep4031557263M6 ÷ M2012.512.5
FI40.GW48K.L98Sklep4048797298M14 ÷ M332020