Klucze do śrub krzyżowych DIN 6368

Klucze do
ŚRUB KRZYŻOWYCH
Kod produktu Sklep ø d
(mm)
Przeznaczenie
Śruba krzyżowa
WRENCH.CS16Sklep8CROSS.SCREW.16
WRENCH.CS22Sklep10CROSS.SCREW.22
WRENCH.CS27Sklep12CROSS.SCREW.27
WRENCH.CS32Sklep16CROSS.SCREW.32
WRENCH.CS40Sklep20CROSS.SCREW.40