+48 (52) 318 94 07 lub +48 (52) 569 91 50

handel@fatpol.pl

ul. Powstania Wielkopolskiego 1, 88-320 Strzelno

NOWE TULEJE ZACISKOWE

Do automatów jedno i wielowrzecionowych

DOBIERZ TYP TULEI

wg automatu tokarskiego
dotacje UE

ARTYKUŁ W MAGAZYNIE PCN

Kilka koncepcji konsolidacji naszej branży z ubiegłych lat skończyło się niepowodzeniem. Dziś wszystkie firmy zainteresowane projektem 4Poland mają świadomość, że tylko wspólna, mocna grupa ma możliwość zmierzyć się z dawno już skonsolidowaną konkurencją zagraniczną.

Współpraca z Grupą PCN zarówno na poziomie akcjonariatu czy też partnerstwa, stwarza takie możliwości od zaraz. Proces ten niesie szereg wyzwań, obaw, nadziei. Przy pełnym zrozumieniu pozwoli porzucić spory, waśnie.

Od lat polska branża narzędziowo-obrabiarkowa odnosi jednostkowe sukcesy na rynkach zagranicznych. Dlatego myślę, że bez analiz możemy przewidzieć, jak wielką siłę uderzeniową w pozyskiwaniu klienta będzie miała Grupa PCN. Najważniejsze pytanie na które oczekujemy odpowiedzi to – jakie korzyści osiągniemy z projektu 4Poland?

Redukcja kosztów związanych z uczestnictwem w targach, wystawach, szeroko pojętym marketingu. Możliwość połączenia – fuzji – procesów kooperacyjnych, co zoptymalizuje koszty produkcji, zakupów, dostaw. Umożliwi pełne wykorzystanie maszyn i urządzeń do ściśle określonego produktu. Redukcja zatrudnienia, bez straty wielkości mocy produkcyjnej.

Procesy konsolidacji są nie tylko koniecznością, ale szansą na sukces. We Włoszech, Niemczech, Francji istnieją potężne korporacje zrzeszające producentów narzędzi i obrabiarek. Ich siłą jest globalizm. Czy w ramach działania Grupy PCN istnieje możliwość stworzenia katalogu typu Perschmann, Walter WNT? Oczywiście.

O tempie naszej konsolidacji ostatecznie zdecyduje rachunek ekonomiczny. Należy jednak zdać sobie sprawę, że wygrają ci, którzy wezmą się za to pierwsi.

„Zachęcam polskie firmy do współpracy między sobą i współpracy z ośrodkami naukowo-badawczymi w kontekście następnej perspektywy finansowej UE. Jeśli chcemy być liderem zmian, musimy stawiać na współpracę nauki i biznesu” – to wypowiedź ministra Włodzimierza Karpińskiego.

Potraktujmy to jak dodatkowe zielone światło dla zrzeszających się firm w formach spółek w dziedzinie pozyskiwania funduszy unijnych, oraz dofinansowań we wprowadzaniu innowacji technologicznych we współpracy z ośrodkami naukowymi.

To dodatkowe bodźce do wejścia do Grupy PCN i platformy 4Poland.

Data dodania 28.04.2014, Kategoria: PRASA

Producenta oprzyrzadowania technologicznego do obrabiadek CNC i automatów tokarskich

Copyrights by Fatpol.pl